แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2563สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
42010149บ้านกกจาน ด่านซ้ายกกสะทอน--2151214141113181------2981-451-23--+2+2-5267%
42010150บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกกสะทอน--617111411011013161------4781-671-34--+3+3-7375%
42010151บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกกสะทอน--181291301371231221211241482531391344121-11121-2021---9-9-12-9-42%
42010152เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกกสะทอน--1215181111231171911019131141121111-11121-1415---3-3-12-3-20%
42010153บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกกสะทอน--1812611411611811219181------12181-891-89-----9--
42010154บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกกสะทอน--28116111112110110110112115171191150111-10111-1415---4-4-11-4-26%
42010155บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกกสะทอน--31----41212131--------145--111-12-1---1-1-1-50%
42010156บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกกสะทอน214111117111318121------2991-231-23-----3--
42010157บ้านโคกงาม ด่านซ้ายโคกงาม--191361311341301411401291------26081-11121-1112-----12--
42010158บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายโคกงาม----21415111113171------2371-231-23-----3--
42010159บ้านนาเจียง ด่านซ้ายโคกงาม--31141319114115116181------828--441-56-1--1-2-4-2-33%
42010160บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายโคกงาม--5151111121814110181------6381-341-45---1-1-4-1-20%
42010161บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายโคกงาม------211111112121------961-121-12-----2--
42010162บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายโคกงาม--61213131--312161------2571-121-23---1-1-2-1-33%
42010164บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายด่านซ้าย--6141213141313121------2781-231-23-----3--
42010165ด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้าย--81513111171141191281131221201150111-14151-1415-----15--
42010166อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้าย--823105412531454130493311531384------93328123841124346---5-5-41-5-10%
42010167บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายด่านซ้าย--51121111915113112181------7581-451-45-----5--
42010168บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้าย--5111812141217151------348--111-23-1--1-2-1-2-66%
42010169บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาดี--4151218121317111------3281-121-23---1-1-2-1-33%
42010170บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายนาดี----31311131911141------2471-231-23-----3--
42010171บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาดี------214131----31------124----1-12-1--1-2---2-100%
42010172บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายนาดี--3171614141214131------3381-231-23-----3--
42010173บ้านนาดี ด่านซ้ายนาดี--6131212151213141------278----1-23-1--2-3---3-100%
42010174บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาหอ--6151818141514111------4181-231-34---1-1-3-1-25%
42010175บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาหอ--4111--21--312111------136--111-12-1---1-1-1-50%
42010176บ้านหนองผือ ด่านซ้ายนาหอ--31317171419181101------5181-341-34-----4--
42010177บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายปากหมัน----21211121112121------127----1-12-1--1-2---2-100%
42010178บ้านนาทอง ด่านซ้ายปากหมัน--6151714121416191------4381-451-34--+1+1-5125%
42010179บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายปากหมัน--5131--1161412141------257--111-23-1--1-2-1-2-66%
42010180บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายปากหมัน--1131--11--111111------86--111-12-1---1-1-1-50%
42010181บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายปากหมัน----41411121212151------2071-231-12--+1+1-3150%
42010182บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายปากหมัน------817191216121------3461-121-23---1-1-2-1-33%
42010183บ้านโป่งชี ด่านซ้ายโป่ง--616141911411211315111161151101111-10111-67--+4+4-11458%
42010184บ้านโป่ง ด่านซ้ายโป่ง--4161413141313111------2881-121-23---1-1-2-1-33%
42010185บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายโป่ง--4181311315191111911016114192111-781-56--+2+2-8234%
42010186บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายโป่ง--41101513161415151------4281-341-34-----4--
42010187บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายโป่ง--6181918112114116115171111131119111-14151-67--+8+8-158115%
42010188บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายโป่ง--6151214161215161------3681-231-23-----3--
42010189บ้านปางคอม ด่านซ้ายโป่ง--6111512121611111------248--221-23-1---1-2-1-33%
42010190บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายโป่ง--1111--21--21--21------85--221-12-1-+1--2--
42010191บ้านโพนสูง ด่านซ้ายโพนสูง----511011519113151101------6771-561-45--+1+1-6120%
42010192บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายโพนสูง------3171715131111------3661-341-23--+1+1-4134%
42010193บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายโพนสูง----112151--112111------126--111-12-1---1-1-1-50%
42010194บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายโพนสูง----91817181516181131171321113101-10111-67--+4+4-11458%
42010195บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายโพนสูง------414151616171------3261-231-23-----3--
42010196บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายโพนสูง--------1131119111------155----1-12-1--1-2---2-100%
42010197บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายโพนสูง------315151416151------2861-231-23-----3--
42010198บ้านวังยาว ด่านซ้ายวังยาว--711115191218111151161141261114111-9101-67--+3+3-10343%
42010199บ้านกกสะตี ด่านซ้ายวังยาว--10151711511018171111------7381-451-45-----5--
42010200บ้านผึ้ง ด่านซ้ายวังยาว--4141219151417131------388--331-23-1-+1--3--
42010201บ้านปากแดง ด่านซ้ายวังยาว--6110161151151211101171------10081-341-56---2-2-4-2-33%
42010202บ้านวังเวิน ด่านซ้ายวังยาว--8151717191718121------5381-231-34---1-1-3-1-25%
42010203บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายอิปุ่ม------------11--11------22--111-12-1---1-1-1-50%
42010204บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายอิปุ่ม--51713161613111121------4381-341-34-----4--
42010205บ้านทับกี่ ด่านซ้ายอิปุ่ม--16116115113118117110171471461161221111-12131-1617---4-4-13-4-23%
42010206บ้านหินแลบ ด่านซ้ายอิปุ่ม--4141311151211171------278--111-23-1--1-2-1-2-66%
42010207บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายอิปุ่ม--2181411121216151------3081-341-23--+1+1-4134%
42010208บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายอิปุ่ม--2141417141815141------3881-121-23---1-1-2-1-33%
42010210บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายอิปุ่ม--2111115151415121------2581-231-23-----3--
42010211บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายอิปุ่ม--2161413131216161------328--221-23-1---1-2-1-33%
42010212บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายอิปุ่ม--1191415141313121------318--221-23-1---1-2-1-33%
42010213บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายอิปุ่ม--81311017141318191------5281-231-34---1-1-3-1-25%
42010214ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วนาพึง--4131121101141918151------6581-121-45---3-3-2-3-60%
42010215บ้านกลาง นาแห้วนาพึง--1111111215171919121------668--441-45-1---1-4-1-20%
42010216บ้านนามาลา นาแห้วนามาลา--4121212131212171------2481-231-23-----3--
42010217บ้านโคก นาแห้วนามาลา--818110111171919191------7181-561-45--+1+1-6120%
42010218บ้านซำทอง นาแห้วนามาลา--3111215151615161------3381-231-23-----3--
42010220บ้านหนองหวาย นาแห้วนามาลา--11313151101617181------438--221-34-1--1-2-2-2-50%
42010221บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วนามาลา--6121112141215131------258--221-23-1---1-2-1-33%
42010222บ้านนาแห้ว นาแห้วนาแห้ว--41614111110110111191------658--441-45-1---1-4-1-20%
42010223บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วนาแห้ว--171121181151211291181201------15081-891-910---1-1-9-1-10%
42010224บ้านแสงภา นาแห้วแสงภา--1511017116161517151------7181-451-45-----5--
42010225บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วแสงภา------11213111--11------85--111-12-1---1-1-1-50%
42010226บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วแสงภา------313121213141------176--111-12-1---1-1-1-50%
42010227บ้านนาเจริญ นาแห้วเหล่ากอหก--41311015141313181------408--221-23-1---1-2-1-33%
42010228บ้านนาลึ่ง นาแห้วเหล่ากอหก--71131515171415121------4881-341-34-----4--
42010229บ้านนาผักก้าม นาแห้วเหล่ากอหก--1113181911014114141------6381-451-45-----5--
42010230บ้านเหล่ากอหก นาแห้วเหล่ากอหก--17191131121111716181------8381-561-56-----6--
42010231บ้านแก่งม่วง ภูเรือท่าศาลา--71611318112110110191------7581-671-45--+2+2-7240%
42010232บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือท่าศาลา--------------1121------32--111-12-1---1-1-1-50%
42010233บ้านท่อน ภูเรือท่าศาลา--2141511141412111------2381-231-23-----3--
42010234บ้านบง ภูเรือท่าศาลา--3121613131312151------278--221-23-1---1-2-1-33%
42010235บ้านปลาบ่า ภูเรือปลาบ่า--11119115112118171181101------11081-451-67---2-2-5-2-28%
42010236บ้านสองคอน ภูเรือปลาบ่า--5131317131411141------3081-121-23---1-1-2-1-33%
42010237บ้านกลาง ภูเรือปลาบ่า--81131121121171121111191------10481-561-67---1-1-6-1-14%
42010238บ้านหินสอ ภูเรือปลาบ่า--3141312121513141------268--111-23-1--1-2-1-2-66%
42010239บ้านโป่งกวาง ภูเรือปลาบ่า------312161416161------276--111-23-1--1-2-1-2-66%
42010240บ้านแก่ง ภูเรือร่องจิก--71811011218171161151------8381-341-56---2-2-4-2-33%
42010241บ้านร่องจิก ภูเรือร่องจิก--1111017141619181911411714199111-561-56-----6--
42010242บ้านนาขามป้อม ภูเรือร่องจิก--1121211121416141------228--221-23-1---1-2-1-33%
42010243บ้านนาคูณ ภูเรือร่องจิก--8161516151316171------4681-341-34-----4--
42010244บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือร่องจิก--121141171171131121191111------11581-671-67-----7--
42010245บ้านแก่งแล่น ภูเรือร่องจิก--10118141141517161111------7581-451-45-----5--
42010246บ้านไฮตาก ภูเรือลาดค่าง------315131512131------216--221-23-1---1-2-1-33%
42010247บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือลาดค่าง--31619112114191111141------7881-561-45--+1+1-6120%
42010248บ้านลาดค่าง ภูเรือลาดค่าง------215121414131------206--221-12-1-+1--2--
42010249บ้านห้วยติ้ว ภูเรือลาดค่าง------518151413131------2861-231-23-----3--
42010250บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือลาดค่าง------612151111151------2061-121-12-----2--
42010251บ้านโคนผง ภูเรือสานตม--716161121718171111------6481-341-45---1-1-4-1-20%
42010252บ้านห้วยลาด ภูเรือสานตม--------1121212111------85----1-12-1--1-2---2-100%
42010253บ้านถ้ำมูล ภูเรือสานตม------412151416141------256--221-23-1---1-2-1-33%
42010254บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือสานตม------311131----41------114----1-12-1--1-2---2-100%
42010255บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือสานตม--------11--21--11------43--111-12-1---1-1-1-50%
42010256บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือสานตม------611014112111121------4561-121-34---2-2-2-2-50%
42010257บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือหนองบัว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
42010258ชุมชนภูเรือ ภูเรือหนองบัว--131191341552502502491451------315111-12131-1718---5-5-13-5-27%
42010259บ้านหนองบง ภูเรือหนองบัว--181251321451311291371221------23981-11121-1516---4-4-12-4-25%
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07