ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกจาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101495201711042520171
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Kokgan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
935427797kokganschool@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.10925916
Longitude
101.1196078
Tabe 3
Tab 5