ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำหมัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101505201721042520172
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำหมัน
ชื่อ (อังกฤษ)nammun
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42039245schoolmamman@gmail.comwww.loei3.org/nammun
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.10198387
Longitude
101.125888
Tabe 3
Tab 5