ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยมุ่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101515201731042520173
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยมุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)HUAIMUN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
huaimun.loei3@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.10097065
Longitude
101.0991924
Tabe 3
Tab 5