ข้อมูลสถานศึกษา
เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101525201741042520174
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
ชื่อ (อังกฤษ)YENSIRABANMARKKANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870309Artist.Phantachai@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.0065581
Longitude
101.1085089
Tabe 3
Tab 5