ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตูบค้อ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101535201751042520175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตูบค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)TUBKHO
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
902029989bantukhogroup@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.0861155
Longitude
101.0548812
Tabe 3
Tab 5