ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำเย็น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101545201681042520168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเย็น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamyen
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
namyen4201@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.16338508
Longitude
101.0945821
Tabe 3
Tab 5