ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งครก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101555201691042520169
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งครก
ชื่อ (อังกฤษ)Bangangkrog
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870118gangkrogschool@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.46769475
Longitude
101.1197633
Tabe 3
Tab 5