ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาหว้าน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101565201701042520170
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหว้าน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannawanoi
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
801194498-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.14133913
Longitude
101.1297323
Tabe 3
Tab 5