ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกงาม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101575201541042520154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khokngam
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกงาม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42078076-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.356558
Longitude
101.237389
Tabe 3
Tab 5