ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยตาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101585201551042520155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยตาด
ชื่อ (อังกฤษ)Huaytad
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกงาม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42884070-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.312313
Longitude
101.208469
Tabe 3
Tab 5