ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาเจียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101595201561042520156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเจียง
ชื่อ (อังกฤษ)najeang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกงาม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042-078158
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.375106
Longitude
101.230625
Tabe 3
Tab 5