ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหลวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101605201571042520157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongluang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกงาม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870316--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.391179
Longitude
101.232656
Tabe 3
Tab 5