ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101615201581042520158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชั่งสี่
ชื่อ (อังกฤษ)Changsi
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกงาม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
899410027--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4223243
Longitude
101.2388408
Tabe 3
Tab 5