ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองสนุ่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101625201591042520159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสนุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsanoon
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกงาม
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
833347351noknok52@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3384975
Longitude
101.2659302
Tabe 3
Tab 5