ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศาลาน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101645201351042520135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bansalanoi
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42039249bansalanoischool@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.231445
Longitude
101.194885
Tabe 3
Tab 5