ข้อมูลสถานศึกษา
ด่านซ้าย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101655201291042520129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ด่านซ้าย
ชื่อ (อังกฤษ)dansai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42891300dansaischool.300@gmail.comwww.loei3.org/bandansai
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.28623801
Longitude
101.14648
Tabe 3
Tab 5