ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลด่านซ้าย
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101665201301042520130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลด่านซ้าย
ชื่อ (อังกฤษ)anubandansai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-anubandansai.dansai@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.280138
Longitude
101.145909
Tabe 3
Tab 5