ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาทุ่ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101675201311042520131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Nathum
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810545427phonchanok8971@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.2901939
Longitude
101.1323198
Tabe 3
Tab 5