ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101685201321042520132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพุ
ชื่อ (อังกฤษ)NAMPU
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
844289014--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.216947
Longitude
101.254181
Tabe 3
Tab 5