ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101695201481042520148
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยปลาฝา
ชื่อ (อังกฤษ)BANHAUIPLAFA
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.40415587
Longitude
101.1722884
Tabe 3
Tab 5