ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่งม่วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101705201411042520141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Kangmaug
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
880313996kangmuang.520@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4661563
Longitude
101.1587368
Tabe 3
Tab 5