ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101715201421042520142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่วตาว
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAEWTAW
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
860566297--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.2776527
Longitude
101.0675478
Tabe 3
Tab 5