ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาหมูม่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101725201461042520146
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหมูม่น
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAMUMON
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870170namumon@gmail.comwww.nms.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.36325442
Longitude
101.1504364
Tabe 3
Tab 5