ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาดี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101735201471042520147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Ban nadi
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
089-577-9898
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.384017
Longitude
101.15519
Tabe 3
Tab 5