ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101745201431042520143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนาแหลม
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUNALAM
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาหอ
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
892789623-www.loei3.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3287526
Longitude
101.1542664
Tabe 3
Tab 5