ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101755201441042520144
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนหนอง
ชื่อ (อังกฤษ)Phonnong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาหอ
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
612262653tippawan16101@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3032357
Longitude
101.1478284
Tabe 3
Tab 5