ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองผือ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101765201451042520145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongphue
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาหอ
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--www.loei3.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.34041507
Longitude
101.1459454
Tabe 3
Tab 5