ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101775201361042520136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากหมัน
ชื่อ (อังกฤษ)pakman
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42012
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870196--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.492977
Longitude
101.184728
Tabe 3
Tab 5