ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101785201371042520137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทอง
ชื่อ (อังกฤษ)bannatong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870164
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.435813
Longitude
101.190435
Tabe 3
Tab 5