ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101795201381042520138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาข่า
ชื่อ (อังกฤษ)Nakha School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810298942aoroae.title@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.459492
Longitude
101.234768
Tabe 3
Tab 5