ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101805201391042520139
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเครือคู้
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khrua Khu
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870130--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4596532
Longitude
101.2321903
Tabe 3
Tab 5