ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากโป่ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101815201401042520140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Pakpong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
845393749pakpongschool@gmail.comwww.pakpong.myreadyweb.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.19101986
Longitude
101.2005186
Tabe 3
Tab 5