ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยน้ำเมย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101825201601042520160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยน้ำเมย
ชื่อ (อังกฤษ)banwhoynammoei
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870274--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4594022
Longitude
101.2342066
Tabe 3
Tab 5