ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่งชี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101835201851042520185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งชี
ชื่อ (อังกฤษ)pongchee
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
932357543pongchee2507@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.2035861
Longitude
101.1573872
Tabe 3
Tab 5