ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101845201861042520186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPONG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42079036Banpoong.School@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.177209
Longitude
101.160112
Tabe 3
Tab 5