ข้อมูลสถานศึกษา
บุญลักษณ์อุปถัมภ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101855201881042520188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บุญลักษณ์อุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)BOONLUKUPPATUM
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
956946264Bunluck upatam@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.1326117
Longitude
101.174166
Tabe 3
Tab 5