ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งน้ำใส
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101865201891042520189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งน้ำใส
ชื่อ (อังกฤษ)BAN THUNGNAMSAI SCHOOL
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.1688417
Longitude
101.2013673
Tabe 3
Tab 5