ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งเทิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101875201901042520190
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งเทิง
ชื่อ (อังกฤษ)BaanThungthoeng
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042-870153Prayad1981@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.10051684
Longitude
101.1910095
Tabe 3
Tab 5