ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำพุง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101885201911042520191
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพุง
ชื่อ (อังกฤษ)Nampung school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
941846343
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.09919
Longitude
101.170287
Tabe 3
Tab 5