ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปางคอม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101895201921042520192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางคอม
ชื่อ (อังกฤษ)Pangkom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
812603538
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.0814165
Longitude
101.1657667
Tabe 3
Tab 5