ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านด่านดู่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101905201931042520193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่านดู่
ชื่อ (อังกฤษ)Dandoo
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่ง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
941846343bandanduloei3@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.0667375
Longitude
101.1702417
Tabe 3
Tab 5