ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนสูง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101915201611042520161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)ponsung
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพนสูง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
895730784--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.291679
Longitude
101.245715
Tabe 3
Tab 5