ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองอุมลัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101925201621042520162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอุมลัว
ชื่อ (อังกฤษ)bannongumlua
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพนสูง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.326854
Longitude
101.254161
Tabe 3
Tab 5