ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101935201341042520134
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกเหี่ยน
ชื่อ (อังกฤษ)Baan Gokhien
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพนสูง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.26709689
Longitude
101.1983213
Tabe 3
Tab 5