ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101945201631042520163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทอง
ชื่อ (อังกฤษ)houytong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพนสูง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
887397409--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.25254775
Longitude
101.2906945
Tabe 3
Tab 5