ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาลานข้าว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101955201641042520164
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาลานข้าว
ชื่อ (อังกฤษ)BANNALANKHAO
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพนสูง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
089-5732290--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.273131
Longitude
101.349315
Tabe 3
Tab 5