ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกโพธิ์วังกำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101975201671042520167
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกโพธิ์วังกำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokphowangkam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพนสูง
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
065-5797957--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.28977314
Longitude
101.3120553
Tabe 3
Tab 5