ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังยาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101985201491042520149
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangyao
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาว
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
817992938wangyao@loei3.go.th-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.212375
Longitude
101.330945
Tabe 3
Tab 5