ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกสะตี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101995201501042520150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกสะตี
ชื่อ (อังกฤษ)Koksatee school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังยาว
อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
849501878koksatee.loei3@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.18601227
Longitude
101.3038143
Tabe 3
Tab 5